logo
Vad betyder egentligen siffrorna?

Har du någonsin undrat varför det står siffror i botten på plastförpackningar? Då är du inte ensam! Ofta finns det flera olika symboler i botten på en plastförpackning som betyder olika saker. Finns det en återvinningstriangel med en siffra inuti (se exempel på bilden här nedan) visar den vilken huvudplast förpackningen är producerad av. Du kan också se symbolen som betyder att en förpackning är livsmedelsgodkänd, då i form av ett glas och en gaffel bredvid varandra. 

Materialbeteckning på förpackningar

Märkningen med "glas och gaffel"-symbolen eller orden "till livsmedel" används på alla plastmaterial som är säkra att använda till mat (livsmedelslagstiftningen).

Ofta ser du materialbeteckningen som en återvinningstriangel med en siffra inuti, ibland står även materialet utskrivet under triangeln. Det här följer det förslag som presenteras i EU-förordningen om förpackningar och förpackningsavfall gällande återvinning. Där den svenska regeringen beskriver hur de ”välkomnar harmoniserande regler för märkning av förpackningsmaterialets sammansättning i syfte att främja avfallssortering”.

Det är alltså inget krav idag på att den här typen av materialbetecknings-symbol ska finnas på din förpackning men det underlättar för att veta hur förpackningen ska och bör återvinnas. Eftersom vi vill uppnå en cirkulär bransch där vi tar vara på våra resurser och återanvänder materialet så vill vi också göra det vi kan för att underlätta insamlingen.

I EU-förordningen står det också hur kommissionen förväntar sig mycket innovation inom förpackningar som gör det möjligt att reducera, återanvända och materialåtervinna.

 

De olika siffrorna och plastmaterialet de står för

1 – PET

2 – PE HD (HDPE)

3 – PVC

4 – PE LD (LDPE)

5 – PP

6 – PS

7 – Andra plaster (exempelvis polykarbonat (PC)

 

Har du koll på om din förpackning har den här symbolen?
- Vänd på den och kolla vet ja!

Ikon scrolla till toppen av sidan