logo
Små plastflaskor i återvunnet material

Återvunnet material 

Återvunna förpackningar är en viktig bidragande faktor till en cirkulär ekonomi. Vi använder oss av olika typer av plast för att anpassa våra produkter efter kundens behov på bästa sätt. Beroende på ändamål erbjuds olika återvunna material för att anpassa förpackningen efter produktens krav. Här finner du information om de återvunna materialen vi arbetar med samt vilket material som lämpar sig för vilket ändamål. Allt för att hjälpa dig hitta rätt förpackning till din produkt.

Recycled PP

rPP

Förpackningar i rPP produceras genom att plastförpackningar i PP samlas in, mals ner till granulat och produceras på nytt. rPP används ofta i förpackningar som hinkar och flaskor.

Recycled PET

rPET

De PET-förpackningar som samlas in och blir till granulat används för att producera nya förpackningar i rPET. De mest vanliga förpackningarna i rPET är plastflaskor och burkar med skruvlock.

Recycled PE

rPE

PE-materialet återvinns och blir till rPE, vanligen ser vi förpackningar i form av flaskor och dunkar när det gäller återvunnen PE.

Plasthinkar i återvunnet material och med tryck
Ikon, Hink 200x200 (1)

Post industrial recycle (PIR)

PIR-materialet är resterna av det som inte blir färdiga förpackningar. Det kan röra sig om felproduktion, färgskiftningar vid färgbyte, reklamationer och liknande rester. Detta mals ner igen och kan senare bli nya förpackningar. Här har man vissa begränsningar i färgval och plasten är inte längre livsmedelsgodkänd i PP och PE eftersom det är svårt att spåra materialet. 

Hinkar i återvunnet plastmaterial rPP
Ikon, Hink 200x200

Post consumer recycle (PCR)

PCR-materialet är plast som har samlats in från konsumenter. Denna plast sorteras, mals ner och bearbetas till ny plast. Även här har man stora begränsningar i vilka färger som kan erbjudas och plasten är inte längre livsmedelsgodkänd i PP och PE. Det finns ganska många varianter och blandningar av detta material så det är viktigt att testa sig fram för att hitta den mix som passar bäst för respektive produkt. 

Plastflaskor i återvunnet PE-material rPE
Ikoner Återvunnen Sköljmedelsflaska

Recycled Polyeten (rPE)

RPE är en generell benämning vi använder för PE som har samlats in från konsumenter, malts ner och gjorts om till ny plast. I dagsläget är den som utgångspunkt inte livsmedelsgodkänd. rPE har ofta en distinkt lukt av tvättmedel eller parfym. Det går att få transparent rPE, men den är ganska mjölkig i tonen. 

Plastflaskor i återvunnen PET med unik design och tryck
Ikoner Rpet Flaska

Recycled Polyetentereftalat (rPET)

rPET är benämningen för PET som har samlats in från konsumenter, malts ner och gjorts om till ny plast. RPET går att få livsmedelsgodkänd då man har väldigt god spårbarhet tack vare det utbredda pantsystemet av läsk- och mineralvattensflaskor. 

Transparent rPET har en gråaktig nyans som dock inte syns så tydligt när produkten väl är fylld. 

Återvunna förpackningar

Önskar du beställa en förpackning i återvunnet material, ta kontakt med
oss så guidar vi dig till bästa möjliga hållbara förpackningslösning
 

Läs mer
CTA, Olof och Kenny

Återvunna PET-flaskor

En återvunnen förpackning kan bli en riktig framgångssaga, läs mer om den är kundunika flaskan i rPET. 

Kundcase
CTA, 3xSvenska Kräm
Ikon scrolla till toppen av sidan