Plastflaskor

Din leverantör av plastflaskor

Stort sortiment av plastflaskor med kapsyl och möjlighet till tryck.
Volymer från 40- 2000 ml där plastflaskorna erbjuds i materialet PET.
Plastflaskor med leverans av kapsyl påskruvad eller i kartong.
Livsmedelsgodkända även i återvunnen PET!

Plastflaskor i materialet PE erbjuds i volymer från 100-1500 ml
Lämpar sig till livsmedel och kemiska produkter.
Går att få i återvunnen PE!