Material & Miljö

Tara Pac erbjuder ett samtliga hinkar i återvunnen plast. Ett urval av livsmedelsgodkända flaskor i RPET och flaskor i återvunnen HDPE finns också i sortimentet!

Förpackningar i olika material

 

Hållbarhet för en grönare framtid är något som Tara Pac tar ansvar för genom att erbjuda återvunnet material i PP, PET och HDPE. Vi verkar som våra kunders innovativa förpackningsavdelning och det är viktigt att vi ligger i framkant med nya material.

Tara Pac’s miljöpolicy är att vi genom kontinuerliga förbättringar ska förebygga och minimera negativ påverkan på miljön från förpackningar, transporter och från verksamheten i övrigt. Vår strävan är att överträffa de förordningar och lagar som finns.

Detta skall ske genom att vi:

  • Integrerar miljöarbetet i vår långsiktiga planering.
  • Informerar utbildar och engagerar personalen i miljöfrågor.
  • Ställer krav på våra leverantörer att deras varor och tjänster är acceptabla ur miljösynpunkt.
  • Arbetar för att transporter sker på ett för miljön så gynnsamt sätt som möjligt.
  • Arbetar för ökad återanvändning eller återvinning av material och utrustning om det är gynnsamt för miljön.
  • Prioriterar leverantörer som lever upp till vår miljöpolicy.

Se vårt utbud av förpackningar i återvunnet material här.

Jokey ECO-Concept kan du läsa mer om här.