UN Plasthinkar

UN-Godkända plasthinkar

UN hinkar för solida produkter som klarar stora utmaningar.
Volymer från 6-22 liter som lämpar sig för kemikalier, färger, mineraloljor,
medicinska produkter eller andra produkter,

Hinkarna har 100 % täthet efter diverse dropptest och staplingstester.