logo

Metallspann til kjemikalier

UN-godkjente metallspann med lokk

Produktene det er vanligst å bruke metallspann til, er løsemiddelbaserte – først og fremst diverse kjemiske produkter som maling eller lakk. Metallspann er et populært alternativ til denne typen produkter, fordi materialet er sikkert og motstandsdyktig. Vi har et bredt sortiment av UN-godkjente spann med ulike diametere på åpningen og volumer fra 2,3 liter til 32 liter.

Samtlige metallspann med lokk for kjemiske produkter er UN-godkjente. Det betyr at de har gått gjennom en test for å finne ut om emballasjen er godkjent for transport av farlig gods. Det er viktig å vite at nabblokk er det eneste lokket du kan velge for å få spannet UN-godkjent.

Inspiration, plåthink kemi
Metallspann egnet for maling og kjemiske produkter

Har du spørsmål?

Ikon scrolla till toppen av sidan