logo
Transportemballage

Större emballage för din produkt

Förutom mindre förpackningar så erbjuder vi även flera olika typer av transportemballage så som IBC-tankar och Plastfat. IBC-behållare står för Intermediate Bulk Container och lämpar sig till transport och lagring av så väl livsmedel som frätande vätskor och kemikalier.

 

IBC-behållare

Våra IBC-behållare går att få livsmedelsgodkända och UN-godkända för transport av farligt gods. Vi har en tank på 1000 liter som vi alltid har på lager och därför är vår standard, det är den vi säljer allra mest av eftersom den är anpassad både för livsmedel och farligt gods. Den går nästan att ha till allt men rådfråga alltid oss för att veta att just din produkt lämpar sig i en specifik förpackning.

De IBC-tankar vi erbjuder rymmer från 560 liter upp till 1250 liter och har olika material-möjligheter när det kommer till pallen den står på. De går att få pallen i plast, stål eller i trä beroende på vilken modell av tank du väljer. Det går även att justera val av tappningsventil och fyllningsöppningen på behållaren för att göra den så anpassad till din verksamhet som möjligt.

 

Plastfat

De plastfat vi erbjuder är i PE-material och även dessa är bra anpassade till att transportera och lagra flera olika typer av innehåll. Faten är UN-godkända och finns i volymer från 30 liter upp till 220 liter, de är väl anpassade för att kunna stapla dem stabilt på varandra även vid transport.

Beroende på innehåll och transportsätt går det att hitta flexibla lösningar av lock och tappning. Vi erbjuder två typer av lock; Open-Head och Tight-Head där den förstnämnda är en lösning för att kunna öppna och stänga fatet uppifrån. Den sistnämnda, Tight-Head, är en fixerad lösning som inte går att öppna i toppen utan endast går att fylla och tömma via ventilerna. Detta för att kunna hålla helt tätt mot innehållet.

 

Är du i behov av större transportemballage men känner dig osäker på vad som passar just din produkt? Hör av dig till oss så hjälper vi dig att hitta rätt bland våra större förpackningar. Vi anpassar IBC-tanken eller Plastfatet efter just dina behov så att de passar din produkt och dina behov på bästa sätt.

Mindre förpackningar

Ikon scrolla till toppen av sidan