Holdbarhet

Tara Pac er ledende leverandør av emballasjeløsninger i Norden. Vi legger derfor stor vekt på og kontinuerlig arbeide for å løfte frem emballasje som er mer miljøvennlig.
Vårt sortiment av spann og beger kan man få i gjenvunnet materiale, og selv PET flasker leveres i gjenvunnet materiale og er næringsmiddel godkjent.

Miljøvennlig emballasje

 

TaraPac’s miljø politikk er at vi gjennom kontinuerlige forbedringer skal forebygge og minimere negativ påvirkning på miljø fra emballasje , transport og fra virksomheten for øvrig. Vårt mål er å overgå regelverket og de lover som finnes.

Dette skal skje ved at vi:

  • Integrerer miljøarbeidet i våre langsiktige planer.
  • Informerer, utdanner og engasjerer personalet i miljø spørsmål.
  • Stiller krav til våre leverandører at deres varer og tjenester er akseptable ut i fra et miljø synspunkt.
  • Arbeider for at transport skjer på en så miljøgunstig måte som mulig
  • Arbeider for økt bruk av gjenvinnings materiale slik at det blir gunstig for miljøet.
  • Prioriterer leverandører som lever opp til vår miljø politikk.