Hållbarhet

Tara Pac är ledande leverantör av förpackningar och emballagelösningar i norden. Vi lägger därför stor vikt vid att kontinuerligt arbeta med att lyfta fram förpackningar/emballage som är mer miljövänliga. Vårt sortiment av hinkar och burkar går att få i återvunnet material, även PET-flaskor levereras i återvunnet material och är livsmedelsgodkända.

Miljövänligare förpackningar

Tara Pac’s miljöpolicy är att vi genom kontinuerliga förbättringar ska förebygga och minimera negativ påverkan på miljön från förpackningar, transporter och från verksamheten i övrigt. Vår strävan är att överträffa de förordningar och lagar som finns.

Detta skall ske genom att vi:

  • Integrerar miljöarbetet i vår långsiktiga planering.
  • Informerar utbildar och engagerar personalen i miljöfrågor.
  • Ställer krav på våra leverantörer att deras varor och tjänster är acceptabla ur miljösynpunkt.
  • Arbetar för att transporter sker på ett för miljön så gynnsamt sätt som möjligt.
  • Arbetar för ökad återanvändning eller återvinning av material och utrustning om det är gynnsamt för miljön.
  • Prioriterar leverantörer som lever upp till vår miljöpolicy.