UN-hinkar

UN-Hinkar | 6-22 liter

Tara Pac erbjuder även plasthinkar som är UN-godkända vilket innebär att förpackningen är godkänd för transport av farligt gods. Vår JET-serie med UN-hinkar består av flera olika storlekar och är lämpliga för att klara kemikalier, färger, mineraloljor, medicinska produkter och många andra ämnen. Hinkarna har 100 % täthet efter diverse dropptest och staplingstester.