Aluminiumburkar

Burkar i olika former och volymer som är ämnade till livsmedelsindustrin. Lätt öppnade, rostfria, säkra och går att få med dekorativa tryck!