Plastfat som transportemballage

Vi erbjuder plastfat med lock i PE (polyeten) som är effektiva och säkra behållare för transport. De finns i volymer från 30 liter upp till 220 liter. Samtliga av våra plastfat är UN-godkända och konstruerade för att stå emot de mest påfrestande situationer. De är även utformade för att kunna staplas stabilt och säkert vid transporter.

Det finns flexibla lösningar av lock till plastfaten beroende på din produkt och dess krav. Open-Head och Tight-Head kallas de varianter som vi erbjuder.

Open-Head är ett lock som ska vara lätta att öppna. Det sitter fast med en låsring och öppnar du locket exponeras hela produkten för luft.  Detta plastfat med lock passar bra till lättare kemikalier eller livsmedel. Open-Head plastfaten erbjuds i följande volymer; 30, 60, 120, 150 och 220 liter.

Tight-Head är en modell där locket sitter fast på fatet. När det väl är på så kan du endast fylla på eller tömma fatet genom två tappningskranar. Detta för att verkligen hålla tätt för produkter som kräver det och kan vara farliga att andas in eller liknande.

Vill du läsa mer om våra olika plastfat hittar du det här på vår hemsida. Du kan alltid kontakta oss för att ta reda på mer eller om du vill beställa ditt plastfat redan idag. På vår hemsida hittar du även kontaktuppgifter till vårt kontor.